ALBISA s.r.o. Březinova 4052/124, 586 01 Jihlava, IČ: 277 17 445, DIČ: CZ27717445

Albisa

ALBISA profesionální zemní práce

služby

V oblasti zemních a výkopových prací nabízíme následující tyto služby:

 • výkopy základů a základových pásů
 • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
 • nakládání a přemísťování zeminy i jiných materiálů
 • rovnání a svahování terénů
 • výkopové a zahrnovací práce
 • hloubení rýh pro inženýrské sítě
 • demolice objektů
 • výstavba zpevněných ploch a komunikací
 • přeprava baleného asfaltu (výstavba silnic)
 • a jiné zemní či výkopové práce


Přepravuje jakékoliv náklady dle přání zákazníka -doprava stavebních hmot (písek,štěrk, zemina atd.).

Dále také nabízíme:
 • zimní údržba komunikací - čelní šípové radlice, posypové vozy
 • kropení komunikací